top of page

Historien om Hotell Havsbaden i Grisslehamn

 

 

Så länge det funnits ångbåtstrafik till Grisslehamn har Grisslehamn lockat till sig s.k. sommarherrskaper som kom med medhavda jungfrur och hyrde av ortsbefolkningen. I början av 1890-talet räknade man med att det fanns runt 75 sommargäster och runt 1900 70-80 badgäster, mest från Stockholm.

Den 30 maj 1903 öppnades ”Hafsbaden” med restaurangen ”Dagavara” av Hertha Kitzing född Grafström i Gamla Stan i Stockholm och änka efter Karl Fritz Martin Kitzing, som varit verksam som källarmästare i Stockholm och de sista tiotalet åren innan de flyttade till Grisslehamn innehavare av nöjesetablissemanget Alhambra på Djurgården. De bosatte sig på den gamla kasernen som kallas ”Borgen” som de också inredde till pensionat. ”Borgen” hade de köpt av Tomtabönderna efter att avtalet med kronan hade gått ut 1892. Marken på den s.k. Köpmanholmen området där nuvarande Havsbaden ligger, köptes från tre Byholmabönder 1903.

Man erbjöd varmbadhus för gyttje-, tallbarr m.fl. slags bad, kallbadsanstalt, strandbad och rum i egna större och mindre hus samt rum hos den bofasta befolkningen i Byholma och Tomta med dagliga turer med åkdon mellan Hafsbaden och byarna. Säsongen varade 1 juni – 30 september. Verksamheten kallas ”Hvilo-, Rekreations-, Turist-, Sport-, Luft- och Mjölkkurort”. Hafsbaden höll också ett antal djur, t.ex getter för att kunna erbjuda ”getmjölkskur för blodfattiga” och åsna för ”åsneekipage till fritt begagnande” och en ponny för att kunna skjutsa omkring gästerna.

På den första reklambroschyren står det följande: ”Prospekt öfver Badplatsen ”Hafsbaden” vid Grisslehamn. Säsong: 1Juni – 30 September 1903.”  I Bad-Restauranten erbjuds ”vivre per dag för dam 2:50 kr och herre 3 kr” och då ingår ”Kl 9 frukost: smörbord, varmt, ägg, öl eller mjölk och kaffe, Kl 2 middag: smör, ost, soppa, fisk, kött, desert, öl, kaffe och Kl 8 kväll: smörbord, varmt, gröt-mjölk, öl eller the. För familjer finnas såväl större byggningar som stugor enkelt möblerade – äfvensom en del enkelrum och dubletter dock utan inackordering. Begagnande av båtar medföljer de flesta lägenheter”. Varmbadhuset låg på andra sidan hamnen och var byggt 1894. Dit roddes gästerna. Kallbadhuset låg nedanför berget där Ålandsfärjan nu lägger till och där fanns även små bassänger avsedda för fruntimmer och andra icke simkunniga. Ett gammalt rullbadhus på hjul kunde rullas ut i sjön. Längre ut på klipporna fick damer och herrar bada ”om hvart annat”.

1904 står det s.k. turisthotellet ”Nattavara” klart med 10 sovrum och salong. Det låg uppe på berget mitt emot nuvarande infart till Eckerölinjens terminal. Byggmästare till de olika byggnaderna var Carl Erik Hagsten, gift med postiljon Nyströms dotter Beda. I reklamen har hotellet stora, ljusa och luftiga rum med förstklassig inredning i engelsk stil levererad av John Bergin i Stockholm. Nattavara revs 1975.

Även ”Borgen” används som pensionat från 1903 och det beskrivs ha en härlig utsikt och vara komfortabelt inrett med framför allt förstklassiga bäddställ levererade från Nordiska Kompaniet i Stockholm.

Under en period hyr man också in sig i det gamla posthuset ”Gamlebo” som innehåller 9 rum,       2 stora verandor mot havet samt sällskapsrum. Man hyr också i Annexet och hos Lejdströms.

Herta Kitzing fortsatte verksamheten till 1907 då säsongslutfesten blev hennes sista. Hon behöll dock fastigheterna och 1908 friköpte hon även Borgens markområde. Skulderna växte och 1910 såldes Borgen på exekutiv aktion för 9.000 kr till kassören Edvard Hallin och knappt 2 år senare 1912 såldes även fastigheten på Köpmanholmen på Byholmasidan för 8.200 kr till f. professorn N.C. Dunér i Uppsala.

Hotell Nattavara

Restaurang Dagavara

Tidigare ägare av Hotell Havsbaden

1912 köper fru Siri Forsell fastigheten vid Köpmanholmen för 10.000 kr. Hon uppför Paviljongen uppe på berget och fortsätter rörelsen fram till 1935 då fru Ester Lindström Kampf tar över verksamheten. Hon bygger sin privata villa Tara uppe på berget 1942 och driver verksamheten fram till 1958 då hennes dotter May med maken källarmästaren Bror Wahlberg tar över.1960 börjar de bygga ut villa Tara för hotell-, bar- och konferensverksamhet och som invigs 1963.     Bror Wahlberg har också båten May-Bee som han gör utflykter med. 

May och bror Wahlberg bygger sitt bostadshus på berget mitt emot Dagavara. Huset övertogs 1972 av Cacka Israelsson.

1977 säljer May Wahlberg till Eva och Kent Malmberg, Per Rindman och Jorma Mohell som driver rörelsen till 1989

Den gamla restaurangen Dagavara kallas Lustgården och artister som Åke Söderqvist, Sven-Erik Persson och Staffan Percy och Cacka Israelsson framträder.

1982 invigs Engström-muséet i gamla restaurangen Dagavara, som ägs av Norrtälje kommun,  där man rekonstruerat Albert Engströms hem. Där finns man kvar tills muséet flyttar till Engströmsgården 2006. 2008 köper Rederi AB Eckerö fastigheten och hyr ut lokalen till Edblads.

 

1989 köps Havsbaden av Inger och Anders Johansson som gör en totalrenovering och nybygget invigs i juni 1990. 

 

2002 sker ett generationsskifte då döttrarna Helene Selfwin och Christina Nilsson tar över driftbolaget medan föräldrarna Inger och Anders Johansson behåller fastigheten. Verksamheten består nu till 80 % av konferenser. Andelen weekendpaket ökar dock och de bygger ut med en spa-avdelning som invigs 2004. Från 2005 drev Christina Nilsson i egen regi.

2016 köps Havsbaden av  Stefan Karlsson, Lappland Holding, som är ägare till flera Hotellanläggningar i Norrland. Under två år håller Hotell Havsbaden stängt för totalrenovering och nybyggnationer.

Idag har hotellet fått två stycket helt nya flyglar. Den ena med 70st nya rum, samt en hel ny spa & relax-anläggning samt nya konferenslokaler.

Promenadåkning med Ponnies

Lustgården med personal 

Åsnan ”Zaza”

Gunvor Ström och Åke Söderqvist

bottom of page