Lost & Found

Kvarglömda saker

Om du har glömt någonting på Hotell Havsbaden efter en vistelse hos oss ber vi dig fylla i nedanstående formulär.

Beskriv det föremål du glömt så noga som möjligt, och ange på vilken plats du tror att du glömde det

(om det var i ett av våra rum, ange även rumsnummer).

 

Det är också viktigt att du anger vilket datum som föremålet kan ha glömts kvar.

Vi kommer att kontakta dig och berätta om vi har hittat föremålet eller ej.

Om vi hittar ditt borttappade föremål kommer vi överens om hur resten ska ordna sig.

Dock förbehåller sig Hotell Havsbaden rätten att inte förvara kvarglömda effekter i mer än tre månaders tid.

Mottagaren betalar, oberoende av vald fraktmetod. Hotell Havsbaden ansvarar inte för

försändelsen eller eventuella problem i samband med den.